<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PR28JF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

ING en duurzaamheid

Met de ING REF Duurzaamheid app en de bijbehorende advisering geeft ING Real Estate Finance invulling aan het duurzaamheidsbeleid van ING. Financiële dienstverlening speelt een belangrijke rol in het creëren van een gezonde en duurzame wereld. Als ING pakken we dit in de eerste plaats aan door de financial empowerment van klanten te bevorderen met onder meer financiële voorlichting, waaronder het adviseren van onze zakelijke klanten hoe ze hun bedrijven duurzamer kunnen maken. We ondersteunen ze met hun brandstof- en energievraagstukken en helpen ze bij het reduceren van de CO2-emissie van hun vastgoed.

Neem contact met ons op

Energiebesparing op vastgoed

De totale bebouwing in Nederland (600 miljoen m²) is verantwoordelijk voor een derde van de totale CO₂-uitstoot. Hierbij zijn tientallen procenten besparing relatief eenvoudig te realiseren. De mogelijkheden zijn het grootst bij logistiek vastgoed, kantoren, industriële panden en hotels. Gemiddeld bedragen de jaarlijkse energiebesparingen ruim € 10.000,- per pand. Voor particuliere huizen is dat ca. € 500,- per woning. ING Real Estate Finance, een van de grootste financiers van vastgoed in Nederland, en duurzaam adviesbureau CFP leveren hun bijdrage door samen te werken aan de verduurzaming van de vastgoedportefeuille van ING Real Estate Finance Nederland.

ING REF Duurzaamheid app van ING Real Estate Finance en CFP

Via de ING REF Duurzaamheid app krijgen alle cliënten gratis analyse en advisering voor het verduurzamen van hun door ING Real Estate Finance Nederland gefinancierde panden. Hiermee krijgen eigenaren nauwkeurig inzicht in de omvang van de mogelijke energiebesparing. Naar schatting is het besparingspotentieel bij de betrokken panden € 50 miljoen per jaar en 15-25% op de totale CO₂-uitstoot. Dit staat gelijk aan een reductie van 200.000 ton CO₂-uitstoot per jaar.

Wat doet de ING REF Duurzaamheid App?

De app biedt een overzicht van de gebouwen van onze klanten, een benchmark van het energiegebruik en de top-10 maatregelen per gebouw om de CO₂-uitstoot en energiekosten te reduceren. Eigenaren van gebouwen met een jaarlijkse besparingspotentieel van minimaal € 15.000,- krijgen een onderzoek ter plaatse aangeboden. Het resultaat is een nauwkeurig beeld van de besparingen, de benodigde investeringen en het duurzaamheidspotentieel op basis van BREEAM. Met deze informatie kan een eigenaar beslissingen nemen, opdracht geven aan installateurs en aannemers, en rapportages opstellen voor milieuvergunningen.